تکنیک نفرولوژی
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-14-1

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک روماتولوژی
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-13-4

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک غدد
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-15-8

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک خون
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-17-2

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک گوارش
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-16-5

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک ریه
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-18-9

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک قلب
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-12-7

35,000 تومان

جزئیات کالا