مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

210,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ غدد تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - مدیریت تدوین : كتاب تست و تمرين ٣٠٠ همراه با ويس تست - تعداد صفحات : 92 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-27-1

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ نفرولوژی تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ قلب تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ گوارش تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ خون تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ ریه تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا