مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

210,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ غدد تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - مدیریت تدوین : كتاب تست و تمرين ٣٠٠ همراه با ويس تست - تعداد صفحات : 92 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-27-1

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ نفرولوژی تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک نفرولوژی
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-14-1

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک روماتولوژی
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-13-4

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک غدد
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-15-8

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک خون
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-17-2

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک گوارش
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-16-5

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک ریه
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-18-9

35,000 تومان

جزئیات کالا

تکنیک قلب
تکنیک

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر محمد صادق حق پرست - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-12-7

35,000 تومان

جزئیات کالا

خلاصه روان پزشکی+ وویس و فیلم آموزشی
مجموعه خلاصه طلائی دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : دکتر امید پیرحاجی - تعداد صفحات : 139 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-38-7

85,000 تومان

جزئیات کالا

خلاصه روان پزشکی+ وویس
مجموعه خلاصه طلائی دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - تعداد صفحات : 139 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-38-7

700,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ قلب تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ گوارش تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ خون تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ ریه تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا