مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

210,000 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ غدد تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - مدیریت تدوین : كتاب تست و تمرين ٣٠٠ همراه با ويس تست - تعداد صفحات : 92 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-27-1

40,000 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز آناتومی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : امین دررودی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-81-3

21,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سرخ انگل شناسی
سیب سرخ

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : غزاله قرائی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی- شمیم پور بحری - تعداد صفحات : 92 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-78-3

15,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز بیوشیمی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : ناهید نصری، کیوان مکتبی، مریم صابریان - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، کیمیا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-00-4

17,900 تومان

جزئیات کالا

۳۰۰ نفرولوژی تست و تمرين همراه با Voice
مجموعه کتاب‌های ۳۰۰ دکتر پیرحاجی

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر امید پیرحاجی - قطع : رحلی

40,000 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز فیزیولوژی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : امیر حسین بهرامیان، وهاب آزمونفر - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-82-0

21,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز پاتولوژی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : نیلوفر کیا کجوری - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، شمیم پوربحری - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-84-4

19,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز بهداشت و اپیدمیولوژی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : نرگس حسینی قهی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، محمد مهدی بخشایی - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-02-8

16,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز علوم تشریحی (آناتومی-بافت-جنین)
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : فاطمه حسینی، حسام حسینعلی پور، سعید هاشم زاده - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-11-0

49,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز ایمونولوژی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : ۱۳۹۶ - مولف : آیه سلملیان - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، کیمیا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-85-1

15,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز بافت شناسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : مسعود ضرغامی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، شمیم پوربحری - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-01-1

13,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز روان شناسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : مینا هدایت پور، عاطفه کرم زاده - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، محمد مهدی بخشایی - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-03-5

11,400 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز انگل شناسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : سعید حکیمیان، محمد برادران فیروز آبادی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، محمد مهدی بخشایی - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-04-2

16,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز میکروب شناسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : نازنین عزیزی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، شمیم پوربحری، فاطمه علی نیا - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-05-9

17,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز فیزیک پزشکی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : کیمیا آریان - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-83-7

9,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز جنین شناسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : سعید هاشم زاده - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-06-6

9,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز تغذیه
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : فاطمه نظر فخاری - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، کیمیا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-07-3

7,400 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز ژنتیک پزشکی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : مریم اله وردی خانی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-08-0

7,400 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز معارف اسلامی و انقلاب
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : عاطفه کرم زاده، مریم آبسالان - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، شمیم پوربحری - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-09-7

9,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سبز زبان انگلیسی
سیب سبز

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : ابوالفضل امجدی پور - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی، سارا آریان - قطع : رحلی - شابک : 978-600-8778-10-3

6,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سرخ ایمونولوژی
سیب سرخ

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : فاطمه مرادخانی-غزل السادات هاشمی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی - تعداد صفحات : 51 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-55-4

9,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سرخ فیزیولوژی
سیب سرخ

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : مریم شمشیرگران-سارا آریان - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی - تعداد صفحات : 140 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-57-8

24,900 تومان

جزئیات کالا

سیب سرخ آناتومی(رنگی)
سیب سرخ

اطلاعات بیشتر سال انتشار : 1396 - مولف : دکتر ایرج راگردی کاشانی(استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)-الهه درگاهی - مدیریت تدوین : دکتر صادق شفائی - تعداد صفحات : 130 - قطع : رحلی - شابک : 978-600-6251-80-6

49,900 تومان

جزئیات کالا