کتاب‌های سیب ترش پزشکی شهریور ۹۶شامل امتحان علوم پایه‌ی شهریور ۹۶ هشت قطب مشترک همراه با پاسخ‌های تشریحی و ارجاعیبرای تمامی قطب‌ها منتشر شد.
دانشجویان محترمی که قصد خرید کتاب های سیب ترش پزشکی شهریور ۱۳۹۶  را دارند می‌توانند به لینک زیر مراجعه نمایند.


خرید کتاب‌های سیب ترش پزشکی شهریور ۹۶