کتاب سیب ترش پزشکی شهریور ۹۶ شامل امتحان علوم پایه‌ی شهریور ۹۶ هشت قطب مشترک همراه با پاسخ‌های تشریحی و ارجاعی به چاپ رسید.
لینک خرید